Nieoceniony pierwiastek

Tlen jest pierwiastkiem odkrytym przez Josepha Priestley’a w roku 1774 , kiedy angielski chemik ogrzewał związek chemiczny jakim jest tlenek rtęci. Podczas danego procesu powstały dwa pierwiastki mianowicie tlen oraz rtęć. Rtęć osadzała się na naczyniu, natomiast gaz się ulatniał. Tlen jest w największym stopniu rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi, albowiem zajmuje ok. 50% objętościowych także wchodzi w zawartość skał, metali, piasku, wody, rud zaś w wolnym stanie wchodzi w skład powietrza. Jest bez barwy, nie posiada zapachu, nie ma smaku jak również częściowo rozpuszcza się w wodzie. Jest to pierwiastek koniecznym do podtrzymywania spalania i przede wszystkim oddychania. Nie dziwi w takim razie, iż renoma oraz ranga urządzeń takich jakimi są generatory tlenu, które można znaleźć na http://bogepolska.pl jest w rzeczy samej spore. Zastosowań dla tlenu jest niezmiernie wiele. Przydaje się on w górnictwie, medycynie, wykorzystywany jest do uzdatniania wody, jest cenny w spawaniu bądź hodowli ryb, właściwie wszędzie tlen jest niezbędny.